Psychologowie dla społeczeństwa - to zespół niezależnych specjalistów, którzy zdecydowali się bezinteresownie pomagać osobom dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa w marcu 2020, świadcząc obecnie wsparcie także w innych obszarach.


Poniżej znajduje się lista osób gotowych do kontaktu z mediami wyłącznie w celu promowania idei psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

  • Małgorzata Libman-Sokołowska

email: malgo.libman@gmail.com, tel. 501 687 925

  • Krystian Rubacha

email: krystianrubacha@gmail.com, tel. 793 737 577

 
  • Grupa Facebook dla specjalistów

©2020 Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa