top of page

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy na rzecz:

  1. wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, stron aktualnych konfliktów społecznych, osób, które mają poczucie, że ich wartości zostały podważone, osób objętych kwarantanną,

  2. przeciwdziałania negatywnym skutkom psychologicznym pandemii COVID-19 (kontynuacja obecnych działań i praca nad ich przeformułowaniem);

  3. popularyzowania pomocy psychologicznej;

  4. integrowania środowiska psychologów i psychoterapeutów;

  5. wspierania społeczeństwa w obliczu zmian klimatycznych.

Możesz dołączyć jako:

bottom of page