Inicjatywa Psychologowie dla Społeczeństwa powstała, aby osoby doświadczające emocjonalnych trudności, związanych z następstwami pandemii COVID-19 mogły uzyskać profesjonalne, bezpłatne wparcie psychologiczne.

Spełniliśmy nasze założenia. Udzieliliśmy pomocy tysiącom osób, w czasie największego zapotrzebowania.

Od tygodni zainteresowanie naszym wsparciem stopniowo malało, chcieliśmy jednak skorzystać z dotychczasowych doświadczeń i ogromnego potencjału naszego środowiska, by móc dalej wspólnie realizować istotne społecznie cele.

25.09.2020 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 0000860575 zarejestrowane zostało STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGOWIE I PSYCHOTERAPEUCI DLA SPOŁECZENSTWA.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy na rzecz:

a) przeciwdziałania negatywnym skutkom psychologicznym pandemii COVID-19 (kontynuacja obecnych działań i praca nad ich przeformułowaniem);

b) popularyzowania pomocy psychologicznej;

c) integrowania środowiska psychologów i psychoterapeutów;

d) wspierania społeczeństwa w obliczu zmian klimatycznych.

 

Możesz dołączyć jako:

  • wolontariusz,

  • specjalista - członek wspierający,

  • członek stowarzyszenia.