Kontakt ze specjalistami

Poniżej znajduje się lista osób, które potencjalnie mogą udzielić Tobie wsparcia w radzeniu sobie
z trudnym stanem psychicznym związanym z epidemią koronawirusa w Polsce.

Pamiętaj, żeby kontaktować się z danym specjalistą w dniach i godzinach, które określił.

Formę i czas trwania wsparcia ustalisz w trakcie pierwszej rozmowy.

 

Wsparcie jest darmowe, krótkoterminowe (zazwyczaj maksymalnie 3 spotkania) 
i jednorazowo nie będzie trwało dłużej niż 50 minut.

do listy
 

Aby znaleźć specjalistę, który oferuje pomoc w wybranym przez Ciebie dniu, w polu szukaj wpisz jedną z poniższych fraz:

- dzień tygodnia, np.: „poniedziałek”, „wtorek” itd.

- „codziennie”

- „do uzgodnienia”

- dowolną inną frazę np. imię nazwisko konkretnego specjalisty, czy jego kwalifikacje.