top of page

Konsultacja z psychoterapeutą

Maksymalnie 3 spotkania. Dla nowych klientów.

  • 50 min
  • 90 złotych polskich
  • Internet

Opis usługi

Co możemy zapewnić? Rozmowę w warunkach empatii, szacunku, zrozumienia. Edukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu. Wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się problemów.


bottom of page