Zakres wsparcia

Czym jest pomoc psychologiczna?

Pomoc to działanie podjęte dla czyjegoś dobra; coś, co czyni trudną sytuację mniej uciążliwą. Zgodnie z naszymi umiejętnościami i kwalifikacjami, proponujemy osobom szczególnie obciążonym skutkami pandemii pomoc w utrzymaniu lub odzyskaniu równowagi psychicznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualna sytuacja może znacząco wpływać na myślenie i przeżywanie emocji, wywołując silną reakcję stresową. Pragniemy więc wesprzeć osoby, które znalazły się w szczególnie ciężkim położeniu, w regulacji ich wewnętrznych procesów, związanych z bieżącymi przeżyciami.
 

Co możemy zapewnić?

  • Rozmowę w warunkach empatii, szacunku, zrozumienia.

  • Edukację w zakresie radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu.

  • Wspólne przeanalizowanie możliwych rozwiązań pojawiających się  problemów.

 

Uwaga!

  • Wsparcie udzielane jednej osobie  jest ograniczone do maksymalnie 3 sesji o długości 30 – 50 minut.

  • Planujemy udzielać bezpłatnego wsparcia do końca stanu epidemii – ten termin może ulec zmianie w miarę rozwoju sytuacji.

Czym nie możemy się zająć?

Psychoterapią rozumianą jako leczenie występujących zaburzeń psychicznych, inaczej mówiąc, trudnościami które są trwałe i nie pojawiły się po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 

Uwaga!
Jeśli przeżywasz kryzys, a jesteś obecnie w procesie psychoterapii, skontaktuj się ze swoim psychoterapeutą!

 
 
 
 

©2020 by Psychologowie dla Społeczeństwa. Stworzone przy pomocy Wix.com

  • Grupa Facebook dla specjalistów