Zweryfikuj swoje kwalifikacje (psycholodzy/psychoterapeuci).

arrow&v

Jeśli wybrałaś/-eś odpowiedż Inne - prosimy o podanie ukończonego kierunku studiów.

Czy ukończyłaś/-eś cztero- lub pięcioletniego podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii?

Jeśli ukończyłaś/-eś szkolenie z psychoterapii lub jesteś w jego trakcie, podaj nazwę szkolenia i instytucji, która je prowadzi

Wpisz informacje o innych ważnych szkoleniach podyplomowych, które ukończyłaś/-eś (pomocne będą dane o czasie trwania szkolenia i instytucji, która je organizowała)