©2020 by Psychologowie dla Społeczeństwa. Stworzone przy pomocy Wix.com

  • Grupa Facebook dla specjalistów

Kontakt ze specjalistami

Poniżej znajduje się lista osób, które potencjalnie mogą udzielić Tobie wsparcia w radzeniu sobie
z trudnym stanem psychicznym związanym z epidemią koronowirusa w Polsce.

Pamiętaj, żeby kontaktować się z danym specjalistą w dniach i godzinach, które określił.

Formę i czas trwania wsparcia ustalisz w trakcie pierwszej rozmowy.

 

Wsparcie jest darmowe, krótkoterminowe
(zazwyczaj maksymalnie 3 spotkania)
i jednorazowo nie będzie trwało dłużej niż 50 minut.