top of page
ROZEJRZYJ_LOGO-e1673964798741-3e48b6f5.png
znaki_strona_www-4.png
Z dumą informujemy, że Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa realizuje zadanie publiczne pn. "#RozejrzyjSię - wielopłaszczyznowy program wspierania społecznej empatii w rodzinie i szkole". Projekt jest realizowany dzięki dotacji otrzymanej w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2021-2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kwota finansowania wynosi 245 655,00 zł.

 

Działania w ramach całego programu można pokrótce opisać następująco:  

 

DO KOGO?  

Działania adresujemy do młodzieży i rodziców oraz psychologów i pedagogów szkolnych (a także nauczycieli).  

PRZEKAZ  

Zamierzamy wyposażyć środowisko szkolne i domowe młodych ludzi w narzędzia, które pozwolą zapobiegać kryzysom psychicznym, a jeśli takie wystąpią - rozpoznawać je i skutecznie na nie reagować.   

DOSTĘP  

Planujemy uczynić łatwym i intuicyjnym - w formie online (webinarów dostępnych na stworzonej do tego platformie internetowej) oraz w formie zajęć stacjonarnych dla młodzieży z zaangażowanych szkół..  

 

BRAK OPŁAT  

Chcemy, żeby treści były dostępne nieodpłatnie, online, dla każdej zainteresowanej osoby. W ramach niniejszego projektu opracujemy, przetestujemy i upowszechnimy program #RozejrzyjSię.

REALIZACJA PROGRAMU SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

Etap opracowania polegać będzie na:  

 • realizacji etapu pracy eksperckiej - opracowaniu scenariuszy szkolenia dla pedagogów/psychologów szkolnych oraz scenariuszy zajęć, które w/w specjaliści będą prowadzić w szkołach a także opracowaniu materiałów pomocniczych dla osób prowadzących grupy wsparcia dla rodziców, 

 • opracowaniu, przez psychologów/pedagogów/psychoterapeutów i copywritera treści na platformę internetową (teksty, scenariusze filmów i webinarów) podzielonych na trzy sekcje (dla nauczycieli, rodziców i młodzieży),

 • stworzeniu systemu identyfikacji wizualnej i platformy internetowej,

 • przeprowadzeniu badania fokusowego;

Etap testowania polegać będzie na:  

 • przeprowadzeniu webinarów z rodzicami nastolatków,

 • przeprowadzeniu warsztatów dla pedagogów i psychologów szkolnych,

 • przeprowadzeniu warsztatów przez pedagogów i psychologów szkolnych z grupami młodzieży,

 • przeprowadzeniu grup wsparcia dla rodziców nastolatków,

 • superwizji pedagogów i psychologów szkolnych dot. pracy warsztatowej z młodzieżą prowadzonej w ramach niniejszego projektu,  

 • przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych,

 • modyfikacji programu,

 • przeprowadzeniu konkursu na scenariusz krótkiego filmu o empatii.

 

Etap upowszechnienia polegać będzie na:  

 • popularyzacji programu w grupie młodzieży, wśród ich rodziców oraz w środowisku pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, 

 • zwiększeniu społecznego zainteresowania kwestią rozpoznawania i empatycznego reagowania na objawy kryzysu psychicznego młodzieży.

 

Czas przewidziany na realizację projektu to 14 miesięcy (01.08.2022 - 30.09.2023).  
Chcemy zwiększyć zaangażowanie najbliższego otoczenia młodych ludzi (tj. rodziców i pracowników oświaty oraz grupy rówieśniczej) w budowanie wspierającego dla nich środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej sytuacji kryzysowych przeżywanych przez dzieci i młodzież oraz zachęcanie do refleksyjności i reagowania na niepokojące sygnały. Zamierzamy wzmacniać istotność roli rodziny i szkoły w zapobieganiu kryzysom psychicznym i wczesnym ich wykrywaniu. 


Doświadczenie własne Stowarzyszenia - w organizacji zasobów w obliczu pandemii koronawirusa - czytelnie pokazuje ogromne społeczne zasoby empatii. Zadaniem programu ma być adekwatne uruchomienie tych zasobów, a co za tym idzie - uruchomienie funkcji samoregulacji małych systemów (rodzina, klasa, szkoła, grupa rówieśnicza). 

Logotypy.jpg
bottom of page