Jako społeczność psychologów i psychoterapeutów oferujemy bezpłatną pomoc, psychoedukację i wsparcie w formie kierowania do kompetentnych do udzielenia adekwatnej pomocy specjalistów.

 

Od października 2020 r. wsparcie udzielane jest w wybraną sobotę każdego miesiąca. 

Ludzkość po raz pierwszy od ponad 100 lat mierzy się z pandemią.

Wielu z nas jest szczególnie narażonych na negatywne skutki psychologiczne epidemii w Polsce. Narastają konflikty społeczne,
a ich strony mogą mieć trudność w dostępie do empatycznego kontaktu.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • stron aktualnych konfliktów społecznych, osób, które mają poczucie, że ich wartości zostały podważone,

  • osób objętych kwarantanną,

  • osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,
  • osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na dzienny oddział psychiatryczny),

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem.

 
 
PSYCHOLOGOWIE I PSYCHOTERAPEUCI

DLA SPOŁECZEŃSTWA

 
 
 
 

OFEROWANE WSPARCIE 

Oferujemy zdalne wsparcie psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej.

 

Osoby, do których znajdziesz kontakt są profesjonalistami w zakresie udzielania tego typu pomocy i są to: interwenci kryzysowi, psychologowie, psychoterapeuci i psychotraumatolodzy.

Od października 2020 r. wsparcie udzielane jest w wybraną sobotę każdego miesiąca. Najbliższy termin, w którym możesz skorzystać z darmowej porady psychologicznej, to grudzień 2020 r. Tego dnia udostępnimy listę z danymi kontaktowymi specjalistów świadczących wolontaryjną pomoc. Nie prowadzimy zapisów. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia, wejdź na naszą stronę www 14 listopada, klinktij w zakładkę 14 listopada i wybierz specjalistę, z którym będziesz chciał się skontaktować.  

Jeśli przeżywasz kryzys, a jesteś obecnie w procesie
psychoterapii skontaktuj się ze swoim psychoterapeutą.

 
  • Grupa Facebook dla specjalistów

©2020 Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa