Poniżej znajduje się lista osób, które potencjalnie mogą udzielić wsparcia w radzeniu sobie z trudnym stanem psychicznym 12 grudnia 2020.

Pamiętaj, żeby kontaktować się z danym specjalistą w godzinach, które określił.

Wsparcie jest darmowe, jednorazowe.

 
 

Dane kontaktowe opublikujemy w dniu dyżuru o 8:00.

  • Grupa Facebook dla specjalistów

©2020 Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa