roman-kraft-0EVKn3-5JSU-unsplash%252520(
STOWARZYSZENIE
PSYCHOLOGOWIE I PSYCHOTERAPEUCI

DLA SPOŁECZEŃSTWA

 
 
Kim jesteśmy?

Razem stanowimy społeczność psychologów i psychoterapeutów, złożoną z niezależnych specjalistów.

Co robimy?

Skupiamy specjalistów - praktyków wsparcia. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, psychoedukację. Wspieramy poprzez kierowanie do kompetentnych specjalistów.

Aktualnie udzielamy wsparcia poprzez 

Dlaczego działamy?

Ludzkość po raz pierwszy od ponad 100 lat mierzy się z pandemią.

Wielu z nas jest szczególnie narażonych na negatywne skutki psychologiczne epidemii w Polsce. Narastają konflikty społeczne, a ich strony mogą mieć trudność w dostępie do empatycznego kontaktu.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • stron aktualnych konfliktów społecznych, osób, które mają poczucie, że ich wartości zostały podważone,

  • osób objętych kwarantanną,

  • osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu,
  • osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na dzienny oddział psychiatryczny),

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem.

 
 
 
 

OFEROWANE WSPARCIE 

Oferujemy zdalne wsparcie psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej.

 

Osoby, do których znajdziesz kontakt są profesjonalistami w zakresie udzielania tego typu pomocy i są to: interwenci kryzysowi, psychologowie, psychoterapeuci i psychotraumatolodzy.

Jesteśmy dostępni poprzez sensly.com.

Jeśli przeżywasz kryzys, a jesteś obecnie w procesie
psychoterapii skontaktuj się ze swoim psychoterapeutą.