INFORMUJEMY, ŻE OD 15 CZERWCA 2020 r. ZAWIESILIŚMY ŚWIADCZENIE 
NOCNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ.

Witamy Cię na witrynie nocnej pomocy psychologicznej.W ramach pomocy nocnej od kwietnia do 14 czerwca 2020 r. dostępnych było jednocześnie dwóch specjalistów. W całym zespole świadczącym pomoc nocną było zaangażowanych ponad 20 psychologów i/lub psychoterapeutów oraz 2 psychoterapeutów będących w trakcie ostatniego roku czteroletniej szkoły psychoterapii. Wszyscy specjaliści przeszli dodatkowe szkolenie dotyczące świadczenia nocnej pomocy w formie zdalnej i pracują pod superwizją.