top of page

Drodzy Ochotnicy

Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa!

Serdecznie zapraszamy Was do współpracy.

By udzielać wsparcia, musicie mieć ukończone studia psychologiczne albo cztero- lub pięcioletni kurs psychoterapii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach oraz w formularzach zgłoszeniowych i aktualizacyjnych. Wiem, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, nr KRS 0000860575, z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12 lok. 766.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:  
· świadczenia bezpłatnych usług pomocy psychologicznej i/lub psychoterapeutycznej w ramach nieodpłatnych dyżurów specjalistycznych.
· udostępnienia danych zawartych w formularzach na stronie internetowej: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl.

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT (w tym dostawca strony internetowej www.wix.com oraz podmioty od niego zależne) inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas udzielania pomocy psychologicznej w ramach inicjatywy "Pomoc psychologiczna w sytuacji epidemii" dla osób odwiedzających stronę www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl, nie dłużej niż przez okres 1 roku.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
· żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,  
· ich sprostowania,  
· usunięcia danych,  
· ograniczenia przetwarzania,  
· wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie.  

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia bezpłatnych usług pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej w ramach dyżurów. 

Nieudzielenie zgody będzie się wiązało z usunięciem Pani/Pana danych ze strony internetowej: www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl i brak możliwości dalszego świadczenia usługi bezpłatnej pomocy. 

Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

bottom of page